پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زوجه، تغییر ( فقه )

وابسته

اطاعت از زوج، عادت حیض

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 227