پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تفریق ( فقه )

وابسته

خیار تبعض صفقه ( فقه )، صفقه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه (144-145)