پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جدا کردن

جدا کردن: پیوند و ارتباط چیزی یا کسی را با چیزی یا کسی دیگر از میان بردن.

عنوان یاد شده در بابهای صلات، زکات، خمس، نکاح، صید و ذباحه و شهادات به کار رفته است.

جدا کردن کودکان از مادرانشان هنگام رفتن برای نماز استسقا) ر نماز باران (مستحب است. 1

اخراج زکات مال2) ر زکات (و زکات فطره3) ر زکات فطره (از مال با وجود شرایط هر یک، واجب است. تحقق آن با جدا کردن زکات از مال و کنار گذاشتن آن است.

در حرمت و یا کراهت جدا کردن سر حیوان ذبح شده پیش از جان دادن اختلاف است. چنان که - بنابر قول به حرمت - در اینکه ذبیحه نیز حرام می‏شود یا نه اختلاف است. بسیاری قائل به عدم حرمت آن شده‏اند. 4

بنابر قول مشهور، جدا کردن پوست و اعضای ذبیحه قبل از سرد شدن بدن حیوان مکروه است. برخی، آن را حرام و موجب حرمت ذبیحه دانسته‏اند. 5

مستحب است قاضی در دادگاه، در صورت تردید نسبت به صدق گواهان، آنان را از یکدیگر جدا کرده و از هرکدام جداگانه گواهی بگیرد. 6

1. مجمع الفائدة 2 15 /3. العروةالوثقی 3 146 /4. جواهرالکلام 6 125 - 123. 5 123 - 120 /36. 4 534 /15. مسالک الافهام 358 /14.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 54

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تفریق ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

إفراد (جدا کردن )، ابانه، جدا کردن

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

تفریق در تعریف لقطه
به لحاظ افراد:
تفریق اسرای خویشاوند، تفریق شاهد، تفریق کودک و مادر، جداسازی بستر کودک
به لحاظ عبادات:
تفریق بین اعضای وضو، تفریق بین نماز، تفریق در قضای روزه، تفریق روزه بدل قربانی، تفریق روزه کفاره، تفریق قدمین مرد، تفریق نیت وضو
به لحاظ معاملات:
تفریق خیار عیب، تفریق خیار مجلس، تفریق صفقه

وابسته

تتابع، قسمت تفریق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تفریق ( فقه ) به زیرصفحه تفریق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 139
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 13 : صفحه 86
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (586-588)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 558
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 54