پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، تقاص

وابسته

تقاص مدیون، قرض ( عقد )

منابع

  • سؤال و جواب : صفحه 281
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 21
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 124