پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تلف قربانی

وابسته

قربانی مستحب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 373، 375
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 599