پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تملک

وابسته

بیع قرآن به کافر، بیع کتب حدیث به کافر، کافر ( فقه )، ولایت کافر

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 19
  • کتاب المکاسب جلد 2 : صفحه 163
  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 581، (601-602)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 161