پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تنجّز

تَنَجُّز: از مراتب حکم) تکلیف (.

عنوان تنجّز در کلمات فقها با اضافه به تکلیف) ر تکلیف (و نیز مصادیق تکلیف، یعنی وجوب و حرمت به کار رفته و در اصول فقه از مراتب حکم) ر حکم (شمرده شده است که مراد از آن رسیدن حکم) تکلیف (به مرحله‏ای است که مخالفت آن موجب عقاب می‏گردد.

از دیدگاه امامیّه، تکالیف الهی بین عالم و جاهل مشترک است؛ لیکن علم به آن همچون قدرت و التفات، شرط تنجّز تکلیف دانسته شده است. از دیدگاه بسیاری در تنجّز تکلیف فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی) ر علم اجمالی (نیست. 1

1. اصول الفقه 39 - 30 /2؛ فقه الصادق 292 /7؛ اصطلاحات الاصول/ 124 - 123؛ تسدید الاصول 220 /2؛ المحکم فی اصول الفقه 272 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 640

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

تنجز شرط، تنجّز تکلیف

وابسته

تنجیز

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 640