پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «توارث کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توارث اهل ملل

اعم

احکام کفار ( فقه )، توارث

اخص

توارث مجوسی

وابسته

ارث چند زوج، ارث چند زوجه، ارث فرزند کافر، ارث کافر ( استحقاق )، ارث مسلمان از کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 27
  • المصادر الفقهیة جلد 37 : صفحه 26، 71، 235، 267
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 366، 370، 402
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 16، 32، 320
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 472، 475
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 33
  • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 32
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 31، 57، 96
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 54، 279