پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «توجه قاضی در لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نظر قاضی در ضوال

اعم

احکام لقطه، توجه ( لغوی )، مستحبات قضاوت

== منابع ==magshow.php?kind=217

  • الفقه جلد 84 : صفحه 114
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 96
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 309
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 77
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 254
  • فقه القضاء : صفحه 220
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 428
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 37
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 372