پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توقف در مکان مقدس، محرمات مسجد، محرمات نفسا

وابسته

اجاره نفسا، مسجد، نفسا

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 62
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 398
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 327