پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جاسوسی (--» جاسوسی) برای کفّار و فاش کردن اسرار مسلمانان - اعم از نظامی و حکومتی - برای آنان حرام است، بلکه از گناهان کبیره به شمار می‌رود. 2 خودداری اهل کتاب از چنین اقدامی از شرایط عقد ذمّه (--» اهل ذمّه) است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 551

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، جاسوسی ( فقه )

وابسته

تبعید جاسوس، عفو جاسوس، کافر حربی، کشتن جاسوس

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 15
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 437
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 72
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 551
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 505