پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جمع حفظی قرآن : از بَر کردن آیات قرآن با رعایت ترتیب آیات و سوره‌ها

«جمع حفظی قرآن» یعنی از برکردن آیات قرآن‌کریم با رعایت ترتیب خاص کلمات، آیات و سوره‌های آن.

شیرینی عبارات قرآن‌کریم و لطافت مضامین و محتوای آن، چنان مخاطبان قرآن‌کریم اعم از مسلمانان و کفار را مجذوب خود می‌کرد که با نزول آیه یا آیاتی از قرآن به سرعت آن را حفظ و با افتخار در محافل و مجالس خود تکرار می‌کردند. این مسئله به‌ویژه با توجه به حافظه قوی اعراب و ذهن صاف و دور از آلایش آنان اهمیت دارد.

بی شک نخستین حافظ قرآن‌کریم رسول گرامی (ص) بود. محققان و قرآن‌پژوهان درباره شمار حافظان قرآن‌کریم در عهد نبوی (ص) آرای متفاوتی ابراز کرده‌اند؛ ولی با توجه به استقبال زائدالوصف اصحاب پیامبر (ص) از قرآن‌کریم و ترغیب پیامبر (ص) به قرائت و حفظ قرآن و اهمیت آن و نیز شمار کشته‌شدگان از حافظان قرآن در عهد نبوی و پس از آن، به‌ جرأت می‌توان گفت که بسیاری از اصحاب موفق به حفظ قرآن‌کریم شده‌اند.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 241
 2. حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 99
 3. مباحث فی علوم القرآن : صفحه 65
 4. تاریخ قرآن : صفحه 211
 5. تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه : صفحه 39

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جمع حفظی قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمع به حفظ قرآن، جمع حفظی قرآن در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حفظ قرآن در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اعم

جمع قرآن

وابسته

جمع کتابتی قرآن، حافظان قرآن، حفظ قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جمع حفظی قرآن به زیرصفحه جمع حفظی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • آنچه باید از قرآن بدانیم جلد 1 : صفحه 240
 • اعجاز قرآن : صفحه 108
 • الاعجاز البیانی للقرآن : صفحه 93
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 241
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 304
 • تاریخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه : صفحه 39
 • تاریخ قرآن : صفحه 211
 • حقایق هامة حول القرآن الکریم : صفحه 99
 • علوم القرآن : صفحه 114
 • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 65
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 240، 241، 243، 290، 292، 293، 296، 301، 307، 312، 314