پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف در لقطه، جنایات

اخص

جنایت بر اعضای لقیط

وابسته

جنایت لقیط، لقیط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 91، 92
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 346
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 406، 418، 425
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 324
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 190
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 286
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 229
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 478
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 230