پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، جنون ( فقه )

وابسته

ملتقط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 25، 26