پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده سهو، حدث

وابسته

سجده سهو

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 259