پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

شرط انفاق به قرابت

اعم

حریت ( فقه )، شرایط نفقه ( فقه )

وابسته

حریت منفق

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 343-345