پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

خبث

خَبَث: چیز نجس.

خبث بر چیز نجس، همچون بول، خون و منیّ اطلاق می‏شود، مقابل حدث) ر حدث (که قذارتی معنوی و باطنی است. فرق دیگر آن دو از نظر حکم است که در رفع حدث، نیّت) قصد قربت (شرط است و بدون آن، حدث رفع نمی‏گردد؛ لیکن در رفع خبث، نیّت لازم نیست) ر نجاست (.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 426

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خبائث» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خباثت، خبایث، خبث، خبیث ( فقه )

اعم

غیر جاندار

اخص

اَخْبَثَیْن، مَذْی، وَدْی، وَذْی

وابسته

آب زباله شهری، خوردن خبائث، مال خبیث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خبائث به زیرصفحه خبائث/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 19 : صفحه 11
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 237
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 426، 432