پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، احکام عبد، احکام کفار ( فقه )، خودداری

وابسته

بیع عبد مسلمان

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 67