پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، احکام کفار ( فقه )، خوردن اضطراری محرمات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 443