پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، خیارات ( فقه )

اخص

خیار در قسمت، خیار در معاطات، خیار شرط در معاطات
به لحاظ لزوم:
خیار در عقود جایز، خیار در عقود لازم

وابسته

خیار در ایقاعات، عقد ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 520
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه (108-109)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 62
  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 151
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 411
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 211
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 117