پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، خیار در عقود جایز

اخص

خیار شرط در قرض

وابسته

قرض ( عقد )