پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دارو

دارو: دوا.

دارو عبارت است از هر ماده‏ای که برای درمان یا تسکین و یا پیشگیری بیماری به بیمار تجویز می‏شود. از آن در بابهای صلات، صوم، حج، نکاح، اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.

استفاده از داروی در بر دارنده مسکرات یا دیگر اشیای حرام جز در

حال ضرورت و انحصار درمان به آن حرام است. در جواز استفاده از داروی در بردارنده مواد مست کننده در حال ضرورت اختلاف است. قول منسوب به مشهور عدم جواز است. 1

سجده بر گیاه خوراکی جایز نیست؛ لیکن در جواز سجده بر گیاه دارویی که استفاده از آن تنها جنبه دارویی دارد، اختلاف است. 2

آیا روزه با رسیدن دارو به درون بدن از غیر راه دهان و بینی، مانند تزریق) ر تزریق (باطل می‏شود؟ مسئله اختلافی است. 3

در اینکه هزینه درمان زوجه جزء نفقه) ر نفقه (به شمار می‏رود، اختلاف است. برخی قائل به تفصیل شده و گفته‏اند: داروهایی که نیاز به آنها متعارف است و در مداوای بیماریهای جزئی و رایج به کار می‏رود، جزء نفقه محسوب می‏گردد؛ امّا داروهایی که در بیماریهای صعب العلاج و نامتعارف کاربرد دارد، بویژه در صورتی که تأمین آنها مستلزم پرداخت مبلغی زیاد باشد، جزء نفقه به شمار نمی‏رود. 4

همراه داشتن داروهایی که ممکن است انسان در سفر به آنها نیاز پیدا کند، مستحب است. 5

) ر پزشکی () ر درمان (

1. مستند الشیعة 34 /15؛ جواهر الکلام 2 445 - 444 /36. جواهر الکلام 421 /8؛ مستمسک العروة 3 495 - 493 /5. جواهر الکلام 297 /16؛ العروة الوثقی 543 /3؛ تحریر الوسیلة 4 286 /1. جواهر الکلام 338 - 335 /31؛ تحریر الوسیلة 5 317 - 316 /2. جواهر الکلام 169 /18؛ العروة الوثقی 338 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 572

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دارو» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادویه، دوا، دواء

اعم

غیر جاندار

اخص

داروی زوجه، داروی متنجس در نماز
به لحاظ اثر:
داروی تقویت جنسی، داروی خواب آور
به لحاظ نوع:
اسپری اتروپین سولفات، انفیه، پادزهر

وابسته

ادرار متغیر به دارو، استعمال دارو، بیمار، بیماری ( فقه )، تزریق دارو به زن، تزریق دارو به مرد، خمس دارو، خوردن داروی حاوی الکل، ساخت دارو با الکل، سحر به خواص دارو، ضمان تجویز دارو، ضمان فروشنده دارو، فروشنده دارو، مدفوع متغیر به دارو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دارو به زیرصفحه دارو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی : صفحه 96
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 572، 660
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 263