پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

داور

وابسته

داوری ( فقه )، معاملات بالمعنی الاعم

== منابع ==[۱]