پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «درهم و دینار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دراهم و دنانیر، سکه، طلا و نقره مسکوک، نقد ( نقدین )، نقدین ( فقه )

اعم

پول ( فقه )، طلا و نقره

اخص

درهم ( فقه )، درهم و دینار رایج، دینار ( فقه )، سکه اسلام، سکه عادی

وابسته

اختلاط ودیعه، اقرار به درهم و دینار، تصفیه درهم و دینار، عاریه درهم و دینار، قرض درهم و دینار، مزارعه به درهم و دینار، مضاربه به درهم و دینار، معاوضه درهم و دینار، نصاب درهم و دینار، وقف پول، وقف درهم و دینار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه درهم و دینار به زیرصفحه درهم و دینار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 35 : صفحه 13، 14
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 117
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 128
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 438
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 12