پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دشمنی ( فقه )، معروف ( فقه )

وابسته

دشمنی با مؤمن ( فقه )، کافر ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 236