پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دعا ( فقه )

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 48 : صفحه 86