پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دعوت به غذا، مکروهات مهمانی

وابسته

دعوت کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 41