پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی در لقطه، دعوی رقیت

اخص

دعوی رقیت لقیط مقذوف

وابسته

انکار رقیت از لقیط، رقیت لقیط مجنی علیه

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 100
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 351
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 419، 420
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 195
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 286
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 479
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 248