پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، دعوی در دین

وابسته

بضاعت، قرض ( عقد )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 173
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 811