پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادّعای کتابی بودن: اگر حربی ادّعا کند که از اهل کتاب است تا از او جزیه (--» جزیه) گرفته شود سخنش پذیرفته است و نیاز به بیّنه (--» بیّنه) ندارد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 730

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دعوی ( فقه )

وابسته

کافر حربی

منابع

  • الفقه جلد 48 : صفحه 37
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 235
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 730
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 447