پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، دفاع ( فقه )

وابسته

بغات ( فقه )

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 232
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 416