پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دود

دود: مادّه‏ای شبیه بخار، پدید آمده از سوختن اجسام.

در بابهای طهارت، صلات و صوم به کار رفته است.

بنابر قول مشهور، آتش با تبدیل کردن چیز نجس به دود، آن را پاک می‏گرداند. 1

هنگام غسل دادن میّت، دود کردن عود و مانند آن از موادّ خوش بو کننده، مکروه است. 2

نماز گزاردن در جایی که دود و مانند آن زیاد باشد - در حدّی که ذهن نمازگزار را به خود مشغول سازد - کراهت دارد. 3

در اینکه رساندن دود غلیظ به حلق، موجب بطلان روزه می‏شود یا نه، اختلاف است. قول به بطلان به متأخران نسبت داده شده است. 4

1. الحدائق الناضرة 3 471 /3. 2 459 /5. کشف الغطاء 4 92 /3. جواهر الکلام 235 /.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 662

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دود» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دخان

اعم

غیر جاندار

اخص

دود نجاسات

وابسته

استحاله به دود، رساندن دود غلیظ به حلق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دود به زیرصفحه دود/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 240
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 662