پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دیه ( خاص )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دیات ( خاص )، دیه مقدر

اعم

دیات ( عام )

اخص

دیه حرّ، دیه عبد
به لحاظ ایمان وکفر:
دیه کافر ( فقه )، دیه مسلمان ( فقه )
به لحاظ جنسیت مجنی علیه:
دیه زن ( فقه )، دیه مرد ( فقه )
به لحاظ دین مجنی علیه:
دیه فرق اسلامی
به لحاظ مجنی علیه:
دیه جنین ( فقه )، دیه لقیط، دیه مجهول القاتل ( فقه )، دیه مرگ مغزی، دیه مقتول میدان تیر، دیه مورث، دیه میت، دیه ولد الزنا
به لحاظ موارد:
برد یمنی، درهم ( فقه )، دینار ( فقه )، شُتُر، گاو ( فقه )، گوسفند ( عام )
به لحاظ نوع جنایت:
دیه قتل ( فقه )، دیه مادون نفس
به لحاظ وصف:
دیه کامل، دیه مغلظه

وابسته

احکام دیه، ارث دیه، ارث زوجین از دیه، استیفای دیه، بینه دیه، پرداخت دیه ( فقه )، پرداخت دَین میت، تداخل دیات، تغلیظ دیه، تقاص از دیه، تلفیق در اصناف دیه، تَقَلُّص، خمس دیه، رهن بر اقساط دیه، رهن بر دیه، شهادت به دیه، شهادت زن به دیه، شهادت و قسم به دیه، صلح بر دیه، ضمان دیه، طلب رد دیه، عاقله ( فقه )، قسمت دیه، مصرف دیه مدیون، مقدار دیه، موارد دیه ( فقه )، مُؤَدّی دیه، وکالت در پرداخت دیه، وکالت در دیه، وکالت در قبض دیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دیه ( خاص ) به زیرصفحه دیه ( خاص )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 105
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 270
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 553
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 351
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 3-4 : صفحه 1970
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 322
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 6 : صفحه 163
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 2
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 267
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 473، 503
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 137
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 536
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 149
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه (412-418)
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 351
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 320
 • مجله فقه جلد 25,26 : صفحه 26
 • مجموعه قوانین جزائی جلد 2 : صفحه 41
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 3