پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

اخص

ذبح بدون نیت ناذر

وابسته

نیت ذبح

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 136
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 275
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 321
  • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 258
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 336، 369
  • منهاج الصالحین جلد 3 : صفحه 277