پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حیوان ذبح شده، مذبوح

اعم

ارکان ذبح

اخص

ذبیحه مرجئه، قربانی ( عین )
به لحاظ اختیار:
ذبیحه اختیاری، ذبیحه اضطراری
به لحاظ جنسیت ذابح:
ذبیحه خنثی، ذبیحه زن
به لحاظ حالات ذابح:
ذبیحه اخته، ذبیحه جنب، ذبیحه غیر مختون، ذبیحه کودک، ذبیحه لال، ذبیحه مجنون، ذبیحه مست، ذبیحه مستضعف، ذبیحه نابینا، ذبیحه ولدالزنا
به لحاظ دین ذابح:
ذبیحه کافر، ذبیحه مسلمان
به لحاظ سرزمین:
ذبیحه سر زمین اسلام، ذبیحه سر زمین کفار

وابسته

اخفای آلت ذبح، استخوان ذبیحه، استقبال ذبیحه، بیع مذبوح، پوست کندن ذبیحه قبل از سردی، تسمیه ذبیحه متعدد، حرکت بعد از ذبح، خون ذبیحه، دعوی در ذبیحه با ثبوت ید، ذبح، قطع سر ذبیحه هنگام ذبح، کسب به ذبیحه، گردن ذبیحه، مایه پنیر مردار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذبیحه به زیرصفحه ذبیحه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • اصول السرخسی جلد 2 : صفحه 155
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 171
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 201
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
 • جامع الشتات جلد 1 : صفحه 403
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 92، 93
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 274
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 110
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 704
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 425
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69، 86
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59