پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبیحه

وابسته

مرجئه ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 96
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 469
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56