پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ذبیحه

اخص

ذبیحه کافر اصلی، ذبیحه کافر حکمی

وابسته

ذبح کافر، ذبیحه مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 208
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 96
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 166
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 21، (73-74)، 97، 145، 154، 166، 273
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 110
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 56