پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ربودن مال غیر ( فقه )

اخص

ربودن مال حربی، ربودن مال ذمی، ربودن مال معاهد

وابسته

ربودن مال مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 79
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 193، 204
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 55