پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

رجوع شاهد عقود

وابسته

آمیزش با زوجه، شهادت به نکاح، نکاح ( عقد )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 456