پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رخصت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترخیص ( فقه )

اعم

احکام وضعی ( فقه )، اذن ( فقه )

اخص

رخصت ترک روزه سالخورده، رخصت در خوردن، رخصت مباح، رخصت مستحب، رخصت مکروه، رخصت واجب

وابسته

ترک نماز جمعه، روایات رخصت، غَنا در عروسی، نماز اوّل وقت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رخصت ( فقه ) به زیرصفحه رخصت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 22 : صفحه 151