پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، رد ( باز گرداندن )

وابسته

اقباض عین مستاجره، تلف عین مستاجره، دعوی رد عین مستاجره، هزینه رد عین مستاجره

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 543
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 257