پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، رد ودیعه

اخص

رد ودیعه حربی

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 42
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 124
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 113، 134، 153، 155
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 140
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 164
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 204
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 341
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 38
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 83