پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، رقیت

اخص

رقیت لقیط مجنی علیه

وابسته

اقرار ملتقط، انکار رقیت از لقیط

منابع

  • المهذب جلد 1 : صفحه 412
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 96، 138
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 199