پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

رهن عین

اخص

رهن قرآن نزد کافر، رهن قرآن نزد مسلمان

وابسته

اجاره قرآن، قرآن ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رهن قرآن به زیرصفحه رهن قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 70
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 11
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 19
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 165
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 24