پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

روزه ( فقه )

اخص

روزه سالخورده، روزه عطشان

وابسته

افطار عاجز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روزه عاجز به زیرصفحه روزه عاجز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 14، 129
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 156، 293، 362