پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «روزه مرد سالخورده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روزه پیرمرد

اعم

روزه سالخورده

وابسته

رخصت ترک روزه سالخورده، مرد سالخورده

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 125