پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، عامل مزارعه

وابسته

زارع مسلمان، کافر ( فقه )، مزارعه کافر

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 150
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 140