پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، زنا ( فقه )

اخص

زنای ذمی با زن ذمی، زنای ذمی با زن مسلمان

وابسته

زنای مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 27، 121، 143، 224، 445
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 312
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 187