پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، سرقت ( فقه )

اخص

به لحاظ عقد:
سرقت مستأمن ( کافر )، سرقت معاهد
به لحاظ نوع کافر:
سرقت حربی، سرقت ذمی، سرقت مرتد

وابسته

سرقت از غنیمت، سرقت مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 223