پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شرایط بغات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرایط خوارج

اعم

احکام کفار ( فقه )، شرایط سیاسات

اخص

تأویل غیر شرعی، زیادی بغات، شورش بر امام ( ع )

وابسته

بغات ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 48 : صفحه 136
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 406
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 150